Termetal

Produkty

Požární uzávěry

Dělení požárních uzávěrů dle ČSN 730810

 • EW - omezující šíření tepla
 • EI - bránící šíření tepla

Číselná hodnota pak udává konkrétní počet minut požární odolnosti v základní hodnotové stupnici 30, 45, 60, 90 a 120 minut.

Symboly značení požární odolnosti

 • R - nosnost a stabilita
 • E - celistvost konstrukce
 • I - tepelná izolace
 • W - hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce
 • S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost
 • C - požární uzávěry vybavené samozavíračem
 • M - mechanická odolnost

Třídění konstrukcí na základě požární odolnosti a hořlavosti dle ČSN 730804

 • DP1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti. Obsahují pouze nehořlavé hmoty nebo hořlavé hmoty tak, aby na nich nebyla závislá stabilita a nosnost konstrukce.
 • DP2 - nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Obsahují i hořlavé látky konstrukčně použité tak, že je na nich závislá stabilita a nosnost konstrukce. V požadované době požární odolnosti nedochází k uvolnění tepla nebo jejich hoření.
 • DP3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru (nesplňují požadavky konstrukcí DP1 a DP2).

 

Kde nás najdete?

map

SERVISNÍ FORMULÁŘ